26.6.14

What the kurva fuck is Láska? | Opilý sebevněm

Láska. What the kurva fuck is láska?! Jaký je rozdíl mezi kurvadrát „mít rád“ a „milovat“????
Kdy to přestává být jen přátelství a kdy to začíná být něco... kurva, takové to „něco víc“? Jak to má jeden vědět?
Den vám začne jako každý jiný. Setkáte se, popovídáte si, koupíte si pití a jde se za zábavou. V určitý moment, který možná je dopředu nějak nevědomě tušený, se ale něco brutálně posere,

11.6.14

Neumím pít | sebezpyt

S konečnou platností musím říct, že neumím pít. Za ty roky jsem někde po cestě ztratil schopnost odchytit ten moment, kdy máte vyměnit sklenku bílého rumu za hrnek vody, chlemtat ji po litrech a doufat, že se ráno probudíte ve své posteli bez vážnějších zranění na těle i na hrdosti a bez kocoviny, při které byste si dobrovolně položili hlavu pod gilotinu, jen abyste se jí zbavili.

9.6.14

O lásce a jedné ženě | mělká úvaha červnového šírání

Chci psát o lásce a jedné ženě. Ne o lásce k té ženě, ale o lásce a té ženě. Neboť nevím, jestli to, co tu u ní je, je láska, a jestli to je láska, pak nevím, co láska je. Ale je tu ta žena. Mladá a krásná.

8.6.14

Ernest Hemingway | Midnight in Paris


"A když se s ní milujete, pociťujete opravdovou a překrásnou vášeň a alespoň pro ten okamžik nemáte strach ze smrti?" [...]
"Všechna zbabělost pochází z nemilování nebo z milování špatně, což je ta samá věc."

"And when you make love to her, you feel true, and beautiful passion and you, for at least that moment, lose your fear of death?" [...]
"All cowardice comes from not loving, or not loving well, which is the same thing."

1.6.14

Růže tady nefungují


Při noci soumraku milenku objímal
chlapec bláhový nic než její vůni nevnímal
v zajetí touhy sladkost její jemnosti ochutnal
v ten moment zatracen byl, když ji miloval

Spletenec vášně nic než krutou slast neskýtal
akt lásky poznat dal to, co hrudi zvon ukrýval
proč by si svět jinak maloval?
Proč? Teď, když ji miloval?