3.9.12

Japonsko - Češi, učme se!

svatyně Tóšogu, NikkóJe to tomu už týden, co jsem se vrátil zpátky na Starý kontinent, a tak už mohu říci, že jsem nabyl dostatečného odstupu a nadhledu k tomu, abych mohl nějakým objektivním způsobem zhodnotit svoji velkou cestu na Východ.
Nicméně ani tento časový odstup nemění nic na tom, že celý uplynulý měsíc i nadále hodnotím jako naprosto nejlepší období svého dosavadního života. Snad bych i mohl říci, že čím delší časový odstup získávám, tím úchvatnější a podmaňující se mi mé zážitky zdají. Tím spíš, když musím dennodenně srovnávat současný český svět s tím, ze kterého jsem se vrátil.