25.10.14

cze/en: U druhé hvězdy doprava a pak rovně až do rána | Second star to the right, and straight on till morning


Celý člověk ve mně se kroutí, jako když ždímete mokrý hadr, a štěstí ze mě crčí proudem. Určitě mi seberou papíry - létám a jsem namol opilý, i když jsem nevypil jedinou kapku alkoholu. Vrátila jsi mi můj stín, Melounku.
Za posledních 24 hodin jsem prožil jeden celý život. Takový, kdy jsem ani na vteřinu nebyl schopný sundat si z tváře ten připitomělý úsměv, pro který se na mě vždycky podíváš těma tmavejma kukadlama a necháš mě se v nich topit. A když mi už dochází dech, na špičkách se ke mně natáhneš a polibkem mi připomeneš, že to není jen krásný sen žijící si za druhou hvězdou zprava, že jsme to opravdu my dva, a já se pak zhluboka nadechnu, rozesměju se nad svou hloupostí a sevřu tě v náručí tak pevně, abys mi už nemohla uletět. Já vím, že ty křídla někde máš.

"Good morning" dnes získalo zcela nový rozměr. Heh, "good" is not enough. Do dnešního večera jsem o tobě snil noc co noc, jen tentokrát ne. Držel jsem tě jako malého ptáčka - tak abych ti neublížil - a věděl, že žádný sebekrásnější sen se nemůže rovnat skutečnosti. Únava mě nakonec zdolala a já usnul. V tom bezvědomí jsem tě neopatrně pustil a... ráno jsi to ty, kdo se mě drží a spokojeně oddechuje s tváří přitisknutou na mou hruď. Děláš mě šťastným, Mó.
ฉันรักเธอ

Everything inside me twists like you were wringing wet rag and all that happiness spreads out in huge streams. I'm flying drunk although I did not drink a drop of alcohol. You gave me back my shadow, Suika-chan. Last 24 hours were like a living one lifetime. That sort of life where I was not able to put that silly smile out from my face. That smile for which you always look at me with those dark eyes and let me drown in them. And when I ran out of breath you come to me on tiptoes, reach out to me and kiss me, so you remind me that it is not just a beautiful dream from behind "second star to the right" but that it is really you and me - so I take a quick deep breath, laugh at my silliness and clench you in my arms so tight so that you can not fly away. I know you have your wings somewhere. I do!

"Good morning" has got absolutely new meaning for me today. Heh, "good" does not express it enough. Until last night I had dreamed about you night after night, just not this time. I held you in my arms like you were little bird - so I didn't hurt you - and I knew that no dream can be more beautiful than reality. Eventually sleepiness took over and I fell asleep. In that unconsciousness I incautiously let you slip out from my hands and... in the morning it is you who is holding me and easily breathing with head laid on my chest. You make me happy, Mo.
ฉันรักเธอ