8.6.14

Ernest Hemingway | Midnight in Paris


"A když se s ní milujete, pociťujete opravdovou a překrásnou vášeň a alespoň pro ten okamžik nemáte strach ze smrti?" [...]
"Všechna zbabělost pochází z nemilování nebo z milování špatně, což je ta samá věc."

"And when you make love to her, you feel true, and beautiful passion and you, for at least that moment, lose your fear of death?" [...]
"All cowardice comes from not loving, or not loving well, which is the same thing."